Ankara' daki Tarihi Kaleler, Ankaradaki Tarihi Yerler, Ankara'daki, Tariki Camiler, Ankara' Tarihçesi, Ankaranın Eski İsmi


ANKARA' DAKİ TARİHİ KALELER

ANKARA KALESİ

Asırlardır kentin bekçiliğini yapan Ankara Kalesi kentin sembolü olmuştur. Ankara Kalesi’nin tarihi, kentin tarihi kadar eskidir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ilk kez Romalılar tarafından yapıldığı fikri yaygındır. Selçuklular tarafından onartılıp genişletilmiştir. Kurulduğu tepe yanında akan (Hatip Çayı) Bentderesinden 110 metre yüksektedir. Kale, iç ve dış kale olmak üzere iki kısımdır. Yirmiden fazla kulesi vardır. Dış kale eski Ankara şehrini yürek biçiminde çevirir. Dört katlı olan iç kale kısmen Ankara taşından kısmen de toplama (spoliyen) taşlarla yapılmıştır. İç kalenin iki büyük kapısı olup, birisi dış kapı, diğeri hisar kapı adını taşır. İç kaledeki kulelerin yüksekliği 14 ile 16 m. arasında değişmektedir. Bugün kale içinde Osmanlı Ankara’sının XVII. Yüzyıldan itibaren ayakta kalmış bir çok Ankara evi bulunmaktadır.

KALECİK KALESİ

Kalecik Kalesi, Çankırı’ya giden yol üzerinde Ankara’dan 78 km. uzaklıktadır. Modern kasabaya hakim olan simetrik koni biçimli bir tepenin üzerine kurulmuştur. Güneybatısındaki dağlara bir sırtla bağlanır ve Kızılırmak’ a doğru uzanan ovada tek başına yükselir

Kalecik ve civarı ilk defa M.Ö.3500-4000 yıllarında yerleşim başlamıştır.Romalılar devrinde Bursa Tekfuru Kalecik Kalesini kızına çeyiz olarak yaptırmıştır.Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde bahsedilmiştir.Bu dönemde Kalecik Kalesinin etrafına serpilmiş küçük bir kasaba olması nedeniyle Kale kelimesinin sonuna ( cik) eki getirilerek Küçük anlamına gelen KALECİK ismini almıştır.Osmanlılar Zamanında onarım görmüştür.


Bu Habere Yorum Yap