Adıyamandaki Tarihi Camiler, Ulu camii, Çarşı Camii, Eskisaray Camii, Kab Camii, Yeni pınar Camii, Külhanönü Camii,Besni Kurşunlu Camii,Toktamış Camii, Adıyamandaki Tarihi Yerler, Adıyamanın Tarihi Geçmişi, Adıyamanın Eski ismi


ADIYAMAN' IN TARİHİ CAMİLERİ

ULU CAMİİ

 

Adıyaman’ın şehir merkezinde bulunmaktadır. Adıyaman Ulu Camii, elde olan belgelere göre; Dulkadiroğullarından Alaü'd-devle tarafından inşa ettirilmiştir.Daha sonra birçok kez onarım görmüştür. Cami, orijinal mimarisinden uzaklaşmıştır, çünkü 1873 yılında yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Yapılışı sırasında kesme taş kullanılan cami, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Adıyaman'ın ibadet mekanlarından biri olan Ulu Camii, hem mimarisiyle hem de iç dekorasyonuyla beğeninizi kazanacak. 

ÇARŞI CAMİİ

Hacı Abdülgani Camii olarak da bilinen Çarşı Camii, Adıyaman'ın merkezinde bulunmaktadır. Cami, 1557 yılında inşa edilmiş olup 1640, 1910, 1957 ve 1982 yıllarında onarılmıştır. 

İsmi ise, merkezdeki çarşıda yer almasından dolayı Çarşı Camii olarak anılmasına sebep olmuştur. Şehrin tarihi yapıları arasındaki cami, son yapılan yenilemelerle cami özelliğini kaybetmiştir.

ESKİSARAY CAMİİ 

Adıyaman' ın merkezinde bulunan Eskisaray Camii, köklü tarihiyle şehrin önemli kalıntıları arasında yerini almıştır. Eğer Adıyaman'a bir seyahat planlıyorsanız Eskisaray Camii'ni görmenizi mutlaka öneririz. 


Cami, 1638 yılında İbrahim Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Kitabesi günümüze kadar gelebilmiş olup, cami orijinalliğinden uzaklaşmıştır. Orijinalliğini kaybetmesinin en büyük sebebi, günümüze kadar geçirmiş olduğu onarımlardır. 

Şehrin en dikkat çekici ibadet yerlerinden biri olan cami, özellikle mihrabıyla göz doldurmaktadır. Eskisaray Camii, şehirdeki gezebileceğiniz yerler arasındadır.

KAB CAMİİ

Hicri 1182 miladi 1768 yılında Hoca Ali tarafından yaptırılan caminin giriş kapısı üzerindeki kitabeden Hicri 1342 miladi 1923 yılında Hacı Mehmet Ali tarafından yenilendiği anlaşılmaktadır.2008 yılında  restore edilen caminin yanında bir de yazlık cami bulunmaktadır. Cami düzgün kesme taştan yapılmış olup bölgedeki tek örnek olarak üzeri bağdadi sıvalı ahşap bir kubbe ile örtülüdür. Kuzey kısımda ise iki mihrabiyeli ve üzeri düz ahşap tavanlı son cemaat yeri bulunmaktadır. Kıble duvarında bulunan mihrap mukarnas kavsaralı ve kesme taştan yapılmıştır. Caminin minberi ceviz ağacından yapılmıştır. Kuzeybatı kısmında bağımsız olarak yer alan minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

YENİPINAR CAMİİ

Adıyaman şehir merkezi Yenipınar mahallesinde bulunmaktadır. Düz bir alan üzerine kurulmuştur. Minare kaidesinde yer alan kitabeye göre Hicri 1133 (Miladi 1720) senesinde Hacı Mahmut tarafından yaptırılmıştır.

TOKTAMIŞ CAMİİ

Adıyaman'da bulunan Toktamış Camii'nin tarihi hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat yapı günümüzde harap bir halde olduğu bilinse de görülmeye değer bir tarihe ve mimariye sahiptir, çünkü son yıllarda onarımı yapılmıştır.

Besni'nin güneyinde kalan Toktamış Camii'nin son cemaat yeri ve orijinalliğini koruyan minaresi kesme taştan inşa edilmiştir. 17. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen caminin diğer alanları ise moloz taştan yapılmıştır. Cami, günümüzde  onarılmıştır.

 

Kurşunlu Camii, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yer almaktadır.

Kuzey cephede son cemaat yerine açılan cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre 17.asırda yaptırılmıştır.
Camii, buradaki diğer camilerde olduğu gibi muntazam bir plana sahip değildir.

Daha çok Arap mimari tarzını yansıtan eserin kuzey cephesinde, iki sıra halindeki sütunların meydana getirdiği üç bölümlü, son cemaat yeri, doğu yönde minare kaidesi ile birleşmekte ve camii beden duvarlarında çıkıntı teşkil etmektedir.
Bütünü ile “L ‘’ harfi şeklinde bir plana sahip olan camii, sadece doğu cephesindeki üzerleri dilimli, kemerli pencerelerle aydınlanmaktadır.
Büyük dikdörtgen kirişler içine alınmış olan pencereler, düz silmelidir.
Boyuna dikdörtgen olan esas ibadet yeri, içten mihrap duvarına paralel üç sıra halinde ve her sıra üçer bölüme ayrılmakta; sütunlar arası üst örtüyü taşıyan kemerlerle bir birine bağlanmaktadır.
Kuzeydoğu köşesinde son cemaat yerine bitişik olarak yapılmış bir minare vardır.
Gerek mimari organların ve gerekse mekan düzeni ile üst örtü bakımından esasen güneyde olan Besni’deki camilerin Arap stili ile mahalli geleneğin kaynaşmasından meydana gelmiş olduklarından hiç şüphe yoktur. 

 


Bu Habere Yorum Yap