Ankara' nın Tarihi Geçmişi, Ankara' da Yaşamış Medeniyetler, Ankaradaki Tarihi Yerler, Ankaradaki Tarihi Kaleler, Ankaradaki Tarihi Camiler, Ankaradaki Tarihi Eserler, Ankaradaki Tarihi Sit alanları, Ankara' daki Termal Sular, Ankara'daki Sarniclar , Ankara'daki Evliyalar, Ankara'daki Turbeler ,Ankara'daki Oren Yerleri ,Ankara'daki Yeralti Kaynaklari


ANKARA ' DA YAŞAMIŞ MEDENİYET VE UYGARLIKLAR

Türkiye Cumhuriyet’inin başkenti olan Ankara kenti topraklarına, çok eski tarihlerde yerleşilmiştir. Bunda en büyük etken, bu topografya koşullarının ve Anadolu yolları üstündeki konumunun, merkez rolü oynayabilecek bir kentin kurulmasına elverişli olmasıdır. Bir çok medeniyete uygarlığa ev sahipliği yapmıştır

ANKARA KRONOLOJİSİ

İ.Ö. VIII-VII.yy

Frigler

İ.Ö.VII-547

Lidyalılar

İ.Ö.547-331

Persler

İ.Ö.331-278

Helenistik dönem

İ.Ö.278-189

Galatlar

İ.Ö.189-İ.S.395

Romalılar

395-1073

Bizans Dönemi

1073

Selçuklular'ın Ankara'yı ele geçirmesi

1101

Haçlı orduları'nın Ankara'ya girişi

?

Selçukluların kenti ikinci kez ele geçirmesi

1127

Danişmendoğullarının kenti Selçukluların elinden alması

1143

Kentin üçüncü kez Selçukluların eline geçmesi

1202

Muhiddin Mesud'un egemenlik kurması

1204

Rükneddin Süleyman'ın kenti ele geçirmesi

1304

Kentin İlhanlıların eline geçmesi

1344

Ahi yönetiminin kurulması

1354

Süleyman Paşa'nın kenti Osmanlı topraklarına katması

1362

Ankara'nın sınırlı bağımsızlığının sona ermesi

1402

Ankara Savaşı

1413

Ankara'nın Anadolu Eyaleti'nin bir sancağı olması

1595

Ankara Celali İsyanlar'ndan etkilenmeye başlaması

1832

Mehmed Ali Paşa'nın Ankara'ya işgali

1864

Ankara'nın vilayet merkezi olması

1873

Kıtlık

1892

Demiryolunun Ankara'ya ulaşması

1919

Mondoros Mütarekesi sonrası Fransız ve İngiliz işgal kuvvetlerine bağlı bir müfrezenin Ankara'ya gelmesi

27 Aralık 1919

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya gelişi

6 Nisan 1920

Anadolu Ajansı'nın kurulması

23 Nisan 1920

Büyük Millet Meclisi'nin açılması

7 Ekim 1920

Resmi Gazete'nin (Ceride-i Resmiye) yayına başlaması

20 Ocak 1921

İlk Anayasa'nın (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) Meclis'te kabulü

12 Mart 1921

İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi

31 Temmuz 1922

İstiklal Mahkemelerinin kurulması

1 Kasım 1922

Hilafet ve Saltanatın birbirinden ayrılarak saltanatın kaldırılması

13 Ekim 1923

Ankara'nın başkent olması

29 Ekim 1923

Cumhuriyetin ilan edilmesi, Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi

16 Şubat 1924

Hilafetin kaldırılması

20 Nisan 1924

1924 Anayasa'nın kabülü

26 Ağustos 1924

İş Bankası'nın kurulması

16 Şubat 1925

Tayyare Cemiyeti'nin (THK) kurulması

5 Mayıs 1925

Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmaya başlanması

1 Eylül 1925

I.Tıp Kongresi'nin toplanması

19 Ekim 1925

Ankara Tıp Fakültesi'nin açılması

5 Kasım 1925

Ankara Hukuk Mektebi'nin (1931'de fakülte oluyor) açılması

11 Eylül 1926

Ankara otomatik telefon santralının açılması

24 Kasım 1927

Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı'nın açılması

18 Temmuz 1930

Etnografya Müzesi'nin açılması

10 Nisan 1931

Türk Ocakları'nın kapatılması

12 Nisan 1931

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin kurulması

3 Ekim 1931

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açılması

19 Şubat 1932

Halkevi'nin açılması

2 Temmuz 1932

I.Türk Tarih Kongresi'nin toplanması

12 Temmuz 1932

Türk Dil Tetkik Cemiyeti'nin kurulması

30 Ekim 1933

Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması

4 Mart 1934

Ankara Radyosu'nun yayına başlaması

1 Kasım 1934

Güvenlik Anıtı'nın açılması

25 Mayıs 1935

I.Türk Basın Kongresi'nin toplanması

23 Ekim 1935

Etibank'ın açılması

24 Ekim 1935

I.Belediyeler Kongresi'nin toplanması

9 Ocak 1936

Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin açılması

3 Kasım 1936

Çubuk barajı'nın açılması

15 Aralık 1936

Ankara Stadyumu'nun hizmete girmesi

29 Ekim 1937

Ankara Garı'nın açılması

20 Kasım 1938

Atatürk'ün naaşının Ankara'ya getirilmesi

21 Kasım 1938

Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konması

19 Mayıs 1943

Gençlik Parkı'nın açılması

9 Ekim 1944

Anıtkabir'in temelinin atılması

7 Ocak 1946

Demokrat Parti'nin kurulması

15 Ağustos 1948

Milli Kütüphane'nin açılması

30 Ekim 1951

Arkeoloji Müzesi Hitit Eserleri Salonu'nun açılması

10 Kasım 1953

Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e konması

27 Mayıs 1960

Ordunun yönetime el koyması

9 Temmuz 1961

1961 Anayasasının halk oylaması sonucunda kabulü

12 Mart 1971

Ordunun yönetime el koyması

12 Eylül 1980

Ordunun yönetime el koyması

1983

Ankara'nın Metropol Şehir olması

1987

Kocatepe Camii'nin açılması

16 Eylül 1988

Doğalgazın Ankara'da kullanılmaya başlaması

16 Şubat 1989

Buz Pateni Sarayı'nın açılışı

Kasım 1989

Atakule açılışı

27 Aralık 1992

Altınpark açılışı

10 Eylül 1994

Aşti'nin açılışı

30 Ağustos 1996

Ankaray'ın faaliyete geçişi

13 Eylül 1996

Dikmen Vadisi açılışı

27 Eylül 1997

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisleri'nin faaliyete geçişi

28 Aralık 1997

Ankara Metrosu'nun hizmete girmesi

29 Ekim 1998

Aski Kapalı Spor Salonu'nun açılışı

5 Temmuz 2003

Göksu Parkı'nın açılışı

30 Ağustos 2003

Harikalar Diyar'nın açılması

 

 


Bu Habere Yorum Yap